Familienetværket Helping Hands

Familienetværket ”Helping Hands”

Familienetværket ”Helping Hands” er rettet mod økonomisk trængte børnefamilier.

Håbet er, at vi igennem fælles aktiviteter og samvær kan forbedre trivsel for såvel børn som voksne samt styrke familiernes netværk.

Vi mødes tirsdage i lige uger fra kl. 17-19 til fælles spisning, hygge og kreative aktiviteter.

Vi har desuden aktiviteter ud af huset så som tur til Djurs Sommerland, Gammel Estrup, biograftur og fisketur.

Som deltager i Familienetværket får den enkelte familie mulighed for at søge fonde om økonomisk støtte til ferier, kontingenter, børnefødselsdage etc.

Leder:  Birgitte Jørgensen

   Telefonnummer: 40 47 45 55
E-mail: grenaa@rodekors.dk