Bestyrelsen

Formand
Kirsten Ladefoged
kirsten@ladefoged.net


Næstformand
Børge Christensen
groenningen17@outlook.com

Kasserer
Sonja Christensen
sonjachrist.grenaa@gmail.com

 
Sekretær & bestyrelsesmedlem
Per Jørgensen
perjr15@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Honoré Andersen
jhonorea@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Hald Laursen
rhlaursen@grenaanet.dk

 

Bestyrelsesmedlem
Else Jacobsen
else.torkild@hotmail.com

Referater og Generalforsamlingen