Vågetjeneste

Vi er et team på 6 personer, alle uddannede SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, som er til tjeneste, hvis nogen har brug for overvågning til terminale borgere og til familie og pårørende, som har brug for lidt aflastning. Vi stiller gerne op når og hvis der er brug for vores hjælp, hovedsaglig aften og nat, da nogle af os stadig er på arbejdsmarkedet.

Leder: Kirsten Ladefoged

E-mail: grenaa@rodekors.dk