Besøgstjenesten

Besøgsven

Et besøg kan være mange ting. Man kan snakke over en kop kaffe, eller man kan gå eller køre en tur – alt efter hvad besøgsmodtageren har lyst til. Besøgets længde tilpasses også, ligesom man også aftaler, hvor ofte man mødes.

Få besøg!

Hvis du eller en i din familie eller venskabskreds ønsker at modtage besøg, så kontakt lederen for aktiviteten.

Bliv frivillig besøgsven

Hvis du har overskud til at besøge et ensomt menneske, kan du også kontakte lederen og blive frivillig besøgsven.

Leder: Kirsten Ladefoged

   Telefonnummer: 40 28 70 25
E-mail: grenaa@rodekors.dk