Bliv frivillig

Foto: Nivikka Andersen

Har du tid og lyst til at være noget for andre, så kan det være en mulighed at blive frivillig i en eller flere aktiviteter i Røde Kors afdelingen i Grenaa.

Mere end 110 er allerede frivillige. Op mod halvdelen af dem arbejder med genbrug i Butikken. Donationer af mange forskellige varer bliver klargjort og solgt. Det giver økonomi til både at sende et pænt stort beløb til bl.a. internationalt hjælpearbejde, og det giver også mulighed for at gøre en del lokalt.

Med julehjælp og vores familienetværk, Helping Hands, støtter vi familier med børn lokalt på flere måder.

Afdelingen deltager også i den landsdækkende indsamling den første søndag i oktober. Her får vi hjælp af unge mennesker fra gymnasiet og andre, der godt vil gå fra dør til dør denne dag.

De lidt ældre mennesker kan møde en Røde Kors frivillig fra besøgstjenesten, fra Netværk på hjul, og fra vågetjenesten.

Damer, der er flittige med deres hænder, kan gøre nytte hos nørklerne, der strikker, hækler og syr til nødhjælp rundt i verden. Nørklervarer sælges også i Butikken.

Samaritter og førstehjælp hører også med i Røde Kors. Vi har førstehjælpsinstruktører. Og samaritter, der kan påtage sig at være til stede ved f.eks. større sportsarrangementer.

I samarbejde med asylcentrene her på Djursland laver vi arrangementer for flygtningene.

Men det er ikke kun Røde Kors, der får noget ud af det frivillige arbejde. Mange frivillige giver udtryk for, at det giver dem noget ekstra i hverdagen at deltage sammen med ligesindede. Det frivillige arbejde har givet dem nogle nye ”kolleger” og gode oplevelser af, at det nytter. Vi samles en gang om året til fællesspisning og hyggeligt samvær.

Bliv frivillig

Kontakt: Kirsten Ladefoged

Telefonnummer: 40 28 70 25
E-mail: grenaa@rodekors.dk