Familienetværket

Familienetværket

Familienetværket er rettet mod økonomisk trængte børnefamilier.

Håbet er, at vi igennem fælles aktiviteter og samvær kan forbedre trivsel for såvel børn som voksne samt styrke familiernes netværk.

Vi mødes hver tirsdag i ulige uger fra kl. 17.30 til 19.30 til fællesspisning, hygge, leg og kreative aktiviteter.

Vi har desuden aktiviteter ud af huset så som tur til Djurs Sommerland, krolf ved Åstrup hallen, dragebyggedag i Kyst-og Fjordcentrets lokale ved Grenaa Strand og tur til Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Som deltager i familienetværket har den enkelte familie mulighed for at søge om økonomisk støtte til betaling af kontingenter, sportsudstyr, fødselsdage og konfirmationer.

Til børnene kan der søges om betaling for en uges sommerferie på en af Ungdommens Røde Kors´ sommerlejre.

Den enkelte familie kan desuden søge om betaling for deltagelse på en af Røde Kors´ familiecamps.

Leder:  Birgitte Jørgensen

   Telefonnummer: 40 47 45 55
E-mail: grenaa@rodekors.dk